Harta Berkembang Dengan Zakat

Dalam Kitab Suci Al Quran kata zakat disebut sebanyak 32 kali. Sedangkan khusus penyebutan zakat yang berbarengan dengan perintah melaksanakan sholat sebanyak 28 kali. Penyebutan zakat dan sholat secara bersamaan ini menunjukkan keutamaan perintah baik sholat maupun zakat.

Zakat termasuk rukun Islam sehingga wajib dilaksanakan seorang muslim jika sudah memenuhi syarat berzakat yaitu mencapai nishob dan khaul. Pengecualian untuk zakat fitrah yang wajib dibayarkan setahun sekali pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.

Manfaat Berzakat

Manfaat mengeluarkan zakat   terkait dengan pemahaman zakat itu sendiri.

Pemahaman pertama adalan an Nama atau tumbuh dan berkembang. Maksudnya adalah harta yang dikeluarkan zakatnya tidak akan berkurang bahkan akan menjadi tumbuh dan berkembang lebih banyak lagi.

Pemahaman kedua adalah ath-Thaharah atau suci. Artinya harta yang dizakati akan  menjadi bersih serta membersihkan jiwa yang memiliki harta tersebut dari kotoran jiwa seperti sifat hasad, dengki dan bakhil.

Pemahaman ketiga adalah ash-Shalahu atau baik. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi baik dan zakat tersebut juga akan memperbaiki kualitas harta tersebut dan memperbaiki amal si pemilik harta.

Dengan berzakat kita juga telah ikut berkontribusi membantu saudara kita sesama muslim yang kekurangan seperti fakir miskin, anak yatim dan dhuafa. Dengan zakat pula ukhuwah islamiyah bisa lebih dipererat lagi.

Wallahua'lam


Blog, Updated at: 18:28:00